Направени улици

3 улици во село Таринци

Изградена улица во должина од 130 метри во вкупна вредност од 540.884,00 денари.Средствата се обезбедени од буџетот на Општина Карбинци.

9

Изградена улица во должина од 270 метри во вкупна вредност од 1.172.613,00 денари.
Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Карбинци.

10

Прочитај повеќе...

Пристапен пат до туристичко-археолошки павиљон во археолошкиот локалитет Баргала

Патот е започнат со градење во 2012 година и е изграден до фаза за изведба на асфалтерските работи.Објавен е Оглас за доделување на договор за јавна набавка. Проектот предвидува асфалтирање на околу 950 м локален пат, а средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Скопје и буџетот на општината Карбинци во вкупен износ од 5.842.700 денари.Со изградбата на овој патен правец и со започнатите активности за урбанизација, Археолошкиот локалитет од културен историски споменик ќе добие едукативна функција, а воедно ќе стане и рекреативен центар.

 7

Прочитај повеќе...

Регионален пат Штип-Планина Плачковица

Во соработка со Владата на решублика Македонија и Јавното претпријатие за Држани патишта асфалтирен е дел од Регионалниот пат Штип - планина Плачковица, делница од село Стар Караорман до село Таринци во должина од околу 3 км. Коловозната конструкција на овој дел од регионалниот пат беше од базалтни коцки, местимично оштетен и предизвикуваше проблеми во одвивањето на сообраќајот.

6