Географија

Општина Карбинци е 13 километри оддалечено од градот Штип. Општина Карбинци се наоѓа во подножјето на планината Плачковица и доста е богато со житни и градинарски култури