Објава за јавна консултација на документи за заштита на животната средина и социјални аспекти во рамките на ПЛРК

by Poly

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (македонски јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i mk

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (англиски јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i en

Списот за проверка на планот за управување со животната средина и социјални аспекти (албански јазик) линк кон документот со наслов: ESMP Karbinci ljp_i alb,

Формулар за доставување на коментари (македонски јазик за документот  Формулар за доставување на коментари_Мак,

Формулар за доставување на коментари (англиски јазик) за документот  Формулар за доставување на коментари_Анг,

Формулар за доставување на коментари (албански јазик) за документот Формулар за доставување на коментари_Алб.