Повеќенаменско спортско игралиште во с.Таринци

Во рамките на Проектот “Иаградба на 100 повеќенаменски игралишта“ на Владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт, во село Таринци е изградено повеќенаменско спортско игралиште.38

Во рамките на Проектот “Иаградба на тениски игралишта“ на Владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт, во село Таринци е изградено тениско игралиште.

39

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>