Мал спортски терен во с.Козјак

Изграден е повеќенаменски мал спортски терен (ракомет и кошарка) со површина од 580 м² (30м х 18м), со бетонска подлога, врз која во наредна фаза ќе се поставивештачка трева. Спортскиот терен е комплетиран соспортски реквизити како кошеви и стативи, поставена е урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци) и ограда зад головите. Вкупна вредност: 800.000,00 денари. Средствата се обезбедени од буџетот на општината Карбинци.

ПОДОБРУВАЊЕ НА СПОРТСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Репарирани се 12 спортски реквизити – кошеви и истите се поставени во повеќе населени места заради омасовување на т.н. „маалски баскет“.

– Осветлени се сите постојни мали спортски терени со рефлектори.
– Поддржани се финансиски спортските клубови „Карбинци“ и „Долни Балван“, кои се натпреваруваат во Третата фудбалска лига и фудбалските клубови што се натпреваруваат во Општинската фудбалска лига Штип.
Вкупна вредност: 453.000,00 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината Карбинци.41

40

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>