Градоначалник на Општина Карбинци ЈОРДАН НАСЕВ

Јордан Насев е роден на 28 април, 1968 година во Штип, со живеалиште во село Таринци,по
националност е Македонец.

Основно училиште завршува во ООУ-Страшо Пинџур во село Карбинци, Средно во СОУ -Јане
Сандански во Штип, а во 1993 година дипломирал на Филолошкиот факултет ,,Институт за
Обрана,, во Скопје, на универзитетот „ Св. Кирил и Методија“ во Скопје.

Основно познавање има на Англискиот и Рускиот јазик.

Од 14 јануари 1998 година до 06 мај 2009 година ја извршува функцијата Директор на Jавното
прептријатие за комунално – просизводни и услужни дејности ,,Плачковица,, – Карбинци. Од
јули 2004 до декември 2005 година е член на Надзорниот Одборна ХС ЈП,,Злетовица,, –
Пробиштип. Исто така бил Претседател на ФК-Таринци.

На локалните избори во 2013 година беше избран за советник во Советот на Општина
Карбинци.

На локалните избори 2017 година е избран за Градоначалник на Општина Карбинци
Хоби: спорт- рекреативно со фудбал.

Јордан Насев е семеен човек, сопруг и татко на две малолетни деца.